Подржавамо неформално али и формално педагошко напредовање и промовисање у ступњеве падагошких звања Педагошко напредовање Културне манифестације Организујемо посете позоришним представама, програмске екскурзије и остале културне догађаје Сарадњу како унутар школа, тако и на нивоу читавог система сматрамо основном претпоставком напретка нашег образовања. Организујемо бесплатне семинаре стручног усавршавања за чланове удружења. Пружамо подршку реализаторима семинара стручног усавршавања. Сарадња Стручно усавршавање Пројекти Подржавамо пројекте наших чланова у сарадњи са другим удружењима на територији Републике Србије, као и пројекте у области образовања са међународним карактером.