Оснивачка скупштина Удружења просветних радника општине Бачка Паланка „Слово“ одржана је 11. 4. 2013.  у Основној школи ,,Свети Сава“ у Бачкој Паланци.

На оснивачкој Скупштини присуствовало је 17 наставника, васпитача и стручних сарадника.

Иницијатор оснивања удружења  била је Славица Јурић, проф. српског језика и књижевности из Бачке Паланке, запослена у ОШ „Свети Сава“ на месту школског библиотекара.